Kompetencer

Markant designet synlighed, målrettet formidling og optimal kundeoplevelse

Tilbyder din og andre virksomheder sammenlignelige produkter/ydelser, kan din virksomhed med et unikt design og gennemtænkt servicedesign være netop den, der genererer den bedste kundeoplevelse. På den måde kan din virksomheds design og servicedesign blive positivt udslagsgivende i forhold til kundens valg. Er du på banen med en nystartet virksomhed eller et nyt og enestående produkt, kan det gode imagedesign være icebreakeren, hvis visuelle signalværdi giver en indikation til kunder om, at her er der tale om en seriøs virksomhed og et attraktivt produkt.

Optimeret design har størst signalværdi – derfor kan professionelt design af både den visuelle identitet og kundernes serviceoplevelse skabe merværdi og dermed betale sig for din virksomhed.
Både din virksomhed og dine kunder er i fokus hos Philip & Foxil. Vi brander din virksomhed optimalt gennem præcis formidling af dens holdninger, kvalitetsniveau, services og produkter. Altid målrettet dine nuværende og potentielle kunder. Kendetegnende for vores arbejde omkring din virksomheds branding er kreativitet, energi, faglige kompetencer og engagement.

Vi løser dine online og offline designopgaver

IMAGEDESIGN

Imagedesignets opgave er at fungere som det visuelle udtryk for virksomhedens DNA. Det fungerer som designfundamentet i din virksomheds visuelle kommunikation – limen, der binder din viksomheds forskellige brandingtiltag sammen. Imagedesignet er med til at sikre, at man som målgruppe/kunde aldrig er i tvivl om,  hvilken virksomhed man er i kontakt med eller modtager kommunikation fra.
Eksternt giver imagedesignet virksomheden visuel identitet og markant genkendelighed. Internt kan imagedesignet bidrage til kollegial samhørighed, selvbevidsthed og stolthed. En designmanual kan være et godt værktøj, hvis mange personer i praksis skal agere med imagedesignet på en koordineret måde.
Imagedesignet eller ID-programmet, som det også kaldes, kan være mere eller mindre omfattende. Følgende basis-elementer hører med til de fleste virksomheders visuelle identitet.

Grunddesign:
Logo, farvevalg, typografi og webdesign

Papirlinje:
Brevpapir, kuverter, labels og visitkort m.m.

Eksteriør: 
Facade, skiltning, flag og bildekoration

Interiør: 
Farvesætning, skiltning og tekstiler

MARKETINGOPGAVER

De trykte og online medier er blandt de væsentligste informationskanaler, som din virksomhed kan vælge at kommunikere igennem for at nå ud til målgruppen. Og som oftest er formålet med kommunikation at etablere eller intensivere kendskabet til din virksomheds produkt, værdier og holdninger.
Som virksomhed er det vigtigt at være synlig, at kommunikere målrettet, tydeligt og forståeligt samt at være markant og genkendelig som afsender.
Hvilke ad hoc marketingopgaver og grafiske løsninger, din virksomhed præsenteres bedst med, afhænger bl.a. af din virksomheds DNA, budskabet, produktet, målgruppen og resourserne til formålet.

Online medier:
Websites og webshops
Annoncebannere og Google-annoncer
Bladrepublikationer, guides og maps
Fotografik, videografik og 3D-visualisering
Grafisk boost til profilen på Facebook og Twitter
SEO, Google Adwords og Google Places

Trykte medier:
Annoncer, løsblade og flyers
Brochurer, foldere og pjecer
Blade (klub-, personale-, fag- og foreningsblade)
Magasiner (mode-, kunst-, kulturmagasiner)
Årsberetninger og tidsskrifter
Produkt- og kunstkataloger
Bøger, booklets og covers
Plakater og postkort
Guides, kort og samlevejledninger
Bannere, plancher, streamers, skilte og labels
Illustration, lexigrafi, ikoner og 3D-grafik
Konferencemapper og blokke

Andet:
Merchandise og gimmicks
Flaskevand

PROJEKTUDVIKLING

Analyse, strategi, innovativt mindset og koordinering er keywords i udviklingsarbejde og forandringprocesser. Som oftest forløber udviklings- og forandringsprojekter i flere faser og med forskellige medarbejdergrupper involveret. Projektarbejde strækker sig derfor ofte over længere tid end ad hoc opgaverne, som forløber med relativ kort varighed. Hvor ad hoc opgaverne varetager kommunikation, formidling og information omkring markedsføring af et bestående koncept, iværksættes projektarbejde ofte med henblik på konceptisk udvikling, forædling og/eller forandring af det bestående. Projektarbejde kan elsempelvis være relateret til produkter, ydelser og services, værdigrundlag, arbejdsflow, metoder og processer, events, design, uddannelses- og implementeringsprocesser og kan ligesom identitetsdesign generere stor værdi og produktivitet for virksomheden.

Projekttyper:
Messestande, kampagner og uniformering
Butiksindretning, emballagekoncept og POS
Udstillinger og udstillingsarkitektur
Undervisningskoncepter og spiludvikling
Workshops og events
Servicedesign, design og redesign
Forretningsudvikling og forandringprocesser
Tone of voice, tekst og payoffs
Designmanualer og infomapper
Bogprojekter og apps
Produktudvikling, mønsterdesign og prototyping
Navnekoncepter og produktlogoer
Mønsterbeskyttelse og navneregistrering