Brandingindsatsen


Hvornår, hvordan og til hvad kan du bruge vores kompetencer?

I samarbejdet med Philip & Foxil kan du altid være sikker på, at vi gør vores yderste, for at din virksomhed får maximalt udbytte af sin brandingindsats.
Vi står for en både kreativ og struktureret arbejdsform i en god atmosfære og disponerer tids- og procesplanmæssigt i forhold til såvel store og små budgetter som korte og lange deadlines.
Din virksomhed råder i forvejen selv over branchemæssigt og fagligt knowhow, i kraft af personalemæssige resurser som fx viden, kompetencer og erfaringer indenfor sit felt. Derfor kan din virksomhed alt efter behov, kapacitet og ressourcer af forskellig art have ønske om selv at forestå bestemte, aktuelle og relevant procesfaser og ønske om, at vi forestår øvrige.

Vores kompetencer og solide erfaring står til rådighed i præcis det omfang, der dækker din virksomheds behov og ønsker. Med udgangspunkt i din virksomheds ønsker kan Philip & Foxil således bidrage helt eller delvist til en eller flere procesfaser i planlægningen og udarbejdelsen af din virksomheds Corporate Identity. Og ved alle opgaver, der således bliver overdraget til os, er vi fokuseret på at lave målrettede løsninger i den til formålet optimale kvalitet – økonomisk og tidsmæssigt rationelt – og færdiggjort til tiden.

Profilering af en virksomhed indebærer som regel flere af nedenstående procesfaser, som alt efter processtrategi kan foregå i forskellig rækkefølge og vedrøre og omfatte et eller flere af de her nævnte elementer.

VISION / ønsker / behov / udviklingsfokus / udfordring / formål / resultatmål / værdier / succeskriterier / tidshorisont / budget / fundraising /
STRATEGI / brandingstrategi / team / medier / marketingplan / løsningmodeller / intern / ekstern / processtrategi / produktionsplan /
OPGAVEDEFINITION / briefing / brainstorm / analyse / research / projektdefinition / opgavedefinition / kalkulation /
DESIGN / branding / koncept / idéudvikling / grafisk design / illustration / foto / tekst / produktdesign / prototyping / nudging / servicedesign /
PRODUKTION / processtyring / produktionsstyring / kvalitetskontrol / onlinefiler / trykfiler / produkter / ydelser /
IMPLEMENTERING / introduktion / information / gennemførelse / forankring / levering / publicering / distribution /