Medarbejderen i marken

Når din virksomhed udfører arbejde eksternt efterlader kontakten med kunden en oplevelse og et billede af din virksomhed.
Undervejs til kunden er din virksomheds bilers udsmykningsdesign og medarbejderens trafikale færdigheder synlige i gadebilledet.
Hos kunden giver både bil og medarbejder et indtryk, som helst skal svare til virksomhedens DNA.
Kundens indtryk af kontakten afhænger både af bilen og medarbejderen.
Biltype, -stand, -udsmykning og virksomhedsoplysninger på den er ligesom trafikal opførsel med til at give et førstehåndsindtryk af din virksomhed.
Derefter er medarbejderens personlige fremtoning og optræden det, som repræsenterer virksomheden. Det har betydning for virksomheden, at medarbejderens påklædning, høflighed, sproglige og ikke mindst faglige kompetencer efterlader kunden med et positivt indtryk af virksomheden, dens produkter og service.

Philip & Foxil designer bildekorationen og medarbejderbeklædningen, så begge dele bidrager til positivt mdømme og genkendelse i gadebilledet.
Og med servicedesign hjælper vi virksomheden til bevidst og koordineret at optimere arbejdsform, -metode og -værktøjer i den servicerelaterede kundekontakt.
Så medarbejderen kan være en god repræsentant for virksomheden og dens kompetencer, services, kvaliteter og idealer.

Comments are closed.