Facaden som visitkort

Den fysiske skiltning omkring din virksomheds domicil er en af de oplagte måder at synliggøre din virksomhed på.
Facaden er førstehåndsindtrykket, som din virksomhed møder sine besøgende og de forbipasserende med – en slags visitkort for virksomheden.
Facadens identitet kan udtrykke fx kvalitet, styrke, seriøsitet eller andet, som er vigtigt for firmaets services, produkter og image.
Facaden kan også anvendes som direkte reklamesøjle, for tilbud eller info om specifikke produkter eller serviceydelser, som virksomheden tilbyder.
Der kan vælges imellem en bred vifte af forskellige skiltetyper, som på forskellig vis kan bidrage til virksomhedens eksterne visuelle udtryk.
Valget af skilningstype afhænger af, hvilket formål der skal tilgodeses.
Det er ens for alle outdoor skiltningstyper, at man med sin skiltning sender et signal – og uanset om signalet har et bevidst eller et ubevidst grafiske udtryk, vil det have en signalværdi.
Signalværdien har betydning for hvilke holdninger og kvaliteter, der forbindes med din virksomhed. Signalværdien er samtidig resultatet af den grafiske identitet intentioner formidlet i praksis.
Derfor siger det sig selv, at det er vigtigt at være bevidst om de signaler virksomheden sender, og at det er hensigtsmæssigt, at der er en rød tråd i måden, hvorpå virksomhedens grafiske identitet anvendes i praksis og versioneres til forskellige formål.
Hos Philip & Foxil kan vi vejlede i facadeløsninger, der matcher din virksomheds behov og lave grafiske skiltningsløsninger, der signalerer klart, hvad din virksomhed tilbyder.
Hvad enten skiltningen udgøres alene af navneskiltning eller af en hel facadeløsning, opnås det bedste resultatet, når skiltningen tilpasses stedet og bygningerne, så der skabes et helstøbt og sammenhængende udtryk.

Comments are closed.